In de Wet Verbetering Poortwachter, die per 1 april 2002 is ingegaan, staan regels voor zowel werkgevers als voor werknemers- bij langdurig ziekteverzuim. De regels zijn niet vrijblijvend: bij het niet nakomen ervan is het mogelijk dat u als werkgever -maar ook uw werknemer- te maken krijgt met sancties. De regels draaien om het inzichtelijk maken en het vastleggen van de inspanningen om de werknemer weer snel op het werk te laten terugkeren.

Wanneer een werknemer zes weken ziek is en langdurig verzuim verwacht wordt, dan stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. In deze analyse staat een advies over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting.

Binnen 8 weken na de eerste ziektedag moeten werkgever en werknemer gezamenlijk een plan van aanpak opstellen. De werkgever en de werknemer wijzen een casemanager aan die de uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en de onderlinge contacten verzorgt. De verzuimmanager van Traject BV treedt op als uw casemanager. 

Traject BV biedt:

  • een heldere aanpak;
  • duidelijke afspraken over het doel van de reïntegratie;
  • afstemming met de leidinggevende over de voortgang van het traject;
  • afspraak is afspraak;
  • indien reïntegratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, dan kan een tweede spoor traject ingezet worden;
  • lagere kosten dan een casemanager van uw reintegratiebedrijf, want u betaalt alleen voor het traject.

Voor meer informatie of tarieven kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

     Bezoekadres
     Pr. Hendrikkade 3a, 8801 JK Franeker

     (T) 0517 39 81 88
     (F) 0517 39 34 86
     (E) info@trajectbv.org

 

 

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid