Om nieuwkomers zo goed mogelijk te helpen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland heeft de regering besloten dat nieuwe inwoners van ons land een inburgeringsprogramma moeten volgen. Dit is vastgelegd in de Wet Inburgering (WI).

Gedurende het inburgeringsprogramma krijgt de inburgeraar Nederlandse taalles. Ook leert hij over de Nederlandse samenleving en over de abeidsmarkt.

Traject BV voert in opdracht van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân en de gemeente Boarnsterhim de WI uit voor nieuwkomers (vanaf 1 oktober 2007) en oudkomers. Wij doen dit in samenwerking met Stavoor. Afhankelijk van de individuele situatie wordt zoveel mogelijk geprobeerd de inburgeringstrajecten te combineren met een stage of vrijwilligerswerk. Na het volgen van een inburgeringstraject kan de inburgeraar hulp krijgen van WI-consulent bij het opdoen van werkervaring. 

Omdat niemand gelijk is, zijn bovenstaande trajecten en de aanvullende hulp in alle gevallen op het individu afgestemd. Doel van dit maatwerk en deze extra inspanningen is dat de inburgeraar maximaal rendement uit de inburgeringstrajecten haalt en daardoor een vollediger aandeel heeft aan de samenleving!

Er is sinds 1 januari 2007 voor inburgeraars een loket ingericht bij Traject BV, Bureau Inburgering. Hier kunnen inburgereringsplichtigen uit de regio Noord West Friesland terecht voor informatie en advies. 

Meer informatie over de WI kunt u vinden op: www.inburgeren.nl en www.hetbegintmettaal.nl.

Heeft u vragen of wilt u advies? Aarzel dan niet contact op te nemen met Traject BV Bureau Inburgering. U kunt vragen naar Giny van der Kolk.

 

     Bezoekadres
     Pr. Hendrikkade 3a, 8801 JK Franeker

     (T) 0517 39 81 88
     (F) 0517 39 34 86
     (E) info@trajectbv.org

 

 

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid