Outplacement is het begeleiden van een medewerker, die niet meer in het team past of boventallig is geworden, naar een nieuwe baan. De laatste jaren zijn outplacement-procedures gemeengoed geworden in het bedrijfsleven, in non-profit organisaties en bij de overheid, vooral voor medewerkers, die behoren tot het hogere en middenkader. Voor de individuele medewerker blijft het evenwel een ervaring die diep ingrijpt in het persoonlijk leven. 

In overleg met de opdrachtgever en de medewerker wordt een outplacement traject op maat samengesteld. 

Mogelijke onderdelen:

  • Analyse van het probleem (het resultaat van deze analyse vormt de grondslag voor het verdere traject);
  • testen (capaciteiten, compententies, gedrag, drijfveren);
  • arbeidsmarkt oriëntatie (samen met de gespecialiseerde adviseur wordt een analyse gemaakt van de arbeidsmarkt in relatie tot de werkervaring, kennis en vaardigheden. Sectoren, beroepen en functies worden in beeld gebracht);
  • haalbaarheidsonderzoek (middels netwerkgesprekken).
  • sollicitatietraining en netwerken (alle aspecten van het solliciteren komen aan de orde zoals het opstellen van een succesvolle brief en curriculum vitae, vacatureanalyse, het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken en de persoonlijke presentatie van de kandidaat);
  • jobhunting (bij de zoektocht naar een andere baan staat de kandidaat er niet alleen voor; hij wordt intensief begeleid en ondersteund);
  • de nieuwe baan (de kandidaat wordt gedurende een af te spreken periode begeleid in zijn nieuwe baan). 

Voor meer informatie of tarieven kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

     Bezoekadres
     Pr. Hendrikkade 3a, 8801 JK Franeker

     (T) 0517 39 81 88
     (F) 0517 39 34 86
     (E) info@trajectbv.org

 

 

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid