De Arbeidspool is bedoeld voor werkzoekenden die een uitkering ontvangen in het kader van de WWB. De werkzoekenden worden aangemeld bij Traject BV. Na een intakegesprek volgt een zoekperiode van maximaal 3 maanden. Daarna komen de werkzoekenden in dienst van de payrollcompany van Traject BV. Zij worden gedetacheerd bij bedrijven in passende functies. Gedurende het traject wordt de medewerker begeleid. 

De begeleiding is onder andere gericht op:

  • Het nakomen van afspraken;
  • ontwikkeling goed werknemersschap (bijvoorbeeld collegialiteit en leiding ontvangen). 

Voor opdrachtgevers geldt een loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde van de cliënt. Voor werkgevers geldt een inleenvergoeding, afhankelijk van de prestatie van de medewerker.

Voor meer informatie of tarieven kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

     Bezoekadres
     Pr. Hendrikkade 3a, 8801 JK Franeker

     (T) 0517 39 81 88
     (F) 0517 39 34 86
     (E) info@trajectbv.org

 

 

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid