Om een re-integratietraject te kunnen laten slagen is samenwerking van essentieel belang. Belangrijk onderdeel van ons werk is voortdurend overleg voeren en samenwerken met instanties en organisaties die hun eigen waardevolle expertise hebben die voor onze clienten van belang zijn (ketenaanpak of ketensamenwerking). Op deze wijze kunnen we maatwerk per persoon leveren en dat is essentieel voor het succes van een traject.

Onze focus is het gezamenlijke doel dat wij willen bereiken, waarbij het contract de spelregels aangeeft. Re-integratietrajecten bij Reax zijn geen standaardtrajecten en in overleg met de opdrachtgever staan wij open voor gezamenlijke productontwikkeling.

Zowel voorafgaand als bij de uitvoering van de re-integratiewerkzaamheden hebben wij ervaren dat frequent contact op beleidsmatig en managementniveau belangrijk is. In dat kader ontvangt u van ons regelmatig rapportages over de voortgang.

Daarnaast vinden wij het van belang dat ook op clientniveau intensief wordt samengewerkt met de opdrachtgevers van Reax. Een vroegtijdige uitwisseling van gegevens en helderheid over de verplichtingen van clienten komen het traject ten goede.

     Bezoekadres
     Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden

     Postadres
     Slotleane 3a, 9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid