We kunnen de deelnemer veel vertellen over het werken bij onder andere uw bedrijf, maar een stage geeft natuurlijk een extra dimensie aan de beleving van een werkplek.  Stages zijn vaak gerelateerd aan scholing en dat regelen wij ook, maar een stage kan ook zijn het proeven aan een nieuwe werkomgeving of een ander vak. Het kan worden ingezet voor kortere tijd (snuffelstage) of voor maximaal drie maanden (proefplaatsing).

De stages vinden altijd plaats met toestemming van de uitkeringsinstanties en zijn in de regel bedoeld om de client een stap te kunnen laten maken richting betaald werk. Met de werkgever/stagegever wordt een overeenkomst gesloten over de tijdsduur en de inhoud van de stage.

Voor de werkgever heeft het bieden van een stageplaats veel voordelen. Het is mogelijk om potentiele nieuwe werknemers te leren kennen en er kunnen klussen gedaan worden die anders blijven liggen. En de investering beperkt zich tot enige begeleiding/tijdsinverstering op de werkvloer en het (mede) verzekeren van de deelnemer.

Reax is in beeld als het gaat om de begeleiding op enkele leerdoelen en is aanspreekpunt voor zowel de deelnemer als de werkgever.

     Bezoekadres
     Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden

     Postadres
     Slotleane 3a, 9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid