Onze dienstverlening verandert voortdurend in een dynamische markt. Wat niet verandert is de persoonlijke aandacht en de focus op kwaliteit, zowel voor de cliënt als de opdrachtgever.  Al onze werkzaamheden  hebben direct te maken met re-integratie: het terugkeren of invoegen op de arbeidsmarkt. Voor veel van onze cliënten is terugkeer naar of starten met regulier werk heel erg moeilijk. Daarom werken we samen aan het maken van stappen om weer zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij of de arbeidsmarkt. Intensieve begeleiding is een belangrijk onderdeel van onze producten. Hoe ziet onze dienstverlening er uit?

 • Sociale activering;
 • trajecten maatschappelijke participatie;
 • participatiebanen;
 • gesubsidieerd werk;
 • trajecten in het kader van de Wajong;
 • jongeren projecten;
 • jobcoaching Begeleid Werken;
 • Workfirst en Praktijkdiagnose;
 • trajecten voor Justitie;
 • trajecten specifiek voor ouderen;
 • IRO’s;
 • arbeidsgewenning;
 • outplacementtrajecten;
 • werving, selectie en payrolling;
 • zorgtrajecten.

     Bezoekadres
     Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden

     Postadres
     Slotleane 3a, 9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid