Uw personeelsvraag, ons aanbod!

We bemiddelen jaarlijks honderden mensen naar de arbeidsmarkt. Vanuit ons bestand kunnen wij voor u mensen selecteren die passen bij uw vacatures. U hoeft onze kandidaten niet meteen in dienst te nemen. Hij of zij kan eerst op proef geplaatst worden (stage) of middels een detachering via Reax Deta BV of Noord Reax Uitzendbureau door u ingeleend worden. Als werkgever kunt u op deze wijze beschikken over extra arbeidskracht zonder zelf belast te worden met werkgeverszaken zoals loonkosten, ziekteverzuim, scholing en dergelijke.

Als Reax iemand bij u voordraagt, gebeurt dat vanuit een afgewogen succesverwachting. Over eventuele beperkingen van kandidaten speelt Reax open kaart met u. Wij laten de kandidaat niet los als deze bij u werkt. Er vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats. Als er een probleem is, kunt u kosteloos een consulent van Reax inschakelen.

Indien van toepassing, kan dankzij de inzet van loonkostensubsidies de inleenvergoeding die wij vragen relatief laag blijven.

Reax Deta BV en Noord Reax Uitzendbureau zijn lid van de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen), voor onze kandidaten hanteren wij de CAO uitzendwezen en we zijn gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm.

     Bezoekadres
     Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden

     Postadres
     Slotleane 3a, 9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid