Reax gaat zorgvuldig om met uw privé gegevens. Deze worden veilig in het clientvolgsysteem opgeslagen en in een papieren dossier. Dat is vastgelegd in ons privacyreglement welke voldoet aan de wettelijke eisen. Wij staan geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het kan zijn dat u ontevreden bent en een klacht wilt indienen. U kunt dan een brief sturen naar de directeur van Reax BV. Zie voor verdere informatie onze klachtenregeling

     Bezoekadres
     Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden

     Postadres
     Slotleane 3a, 9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid