Mensen met een Wsw-indicatie kunnen bij ons terecht voor een Begeleid Werken Traject. Dat gebeurt doorgaans in opdracht van de Wsw-organisaties. Begeleid Werken betekent dat de deelnemer bemiddeld wordt naar een voor hem of haar geschikte werkplek. Is die gevonden dan start onmiddelijk de introductie op de werkplek en de begeleiding, meestal eerst door middel van een proefplaatsing. Werkgever en werknemer kunnen elkaar dan leren kennen en de werknemer krijgt de mogelijkheid om te wennen aan het werk.

Begeleid Werken of jobcoaching doen we volgens de methodiek Supported Employment. De begeleiding gebeurt door onze vijf jobcoaches die ervaring hebben met deze manier van werken. Ook de werkgever krijgt advies en ondersteuning bij het realiseren van de werkplek.

Deelnemers aan Begeleid Werkentrajecten zijn vrijwel altijd bijzonder gemotiveerd om zich (weer) te bewijzen op een werkplek. Werkgevers prijzen hun inzet en betrouwbaarheid en dat resulteert regelmatig in arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Voor het verlies aan arbeidsprestatie wordt de werkgever gecompenseerd met loonkostensubsidie en bij ziekte neemt het UWV de loondoorbetaling over.

De dienstverlening van de jobcoaches loopt tijdens het dienstverband gewoon door.

     Bezoekadres
     Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden

     Postadres
     Slotleane 3a, 9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid