Reax voert in opdracht van verschillende gemeenten, het Wsw-bedrijf en het UWV gesubsidieerde arbeid uit. Niet iedereen kan voldoen aan het werktempo en de gevraagde minimum eisen van de arbeidsmarkt. Met  gesubsidieerde arbeid wordt een brug geslagen tussen niet werken en werken. Deelnemers  met beperkingen kunnen toch aan het werk en de werkgever wordt voor de lagere arbeidscapaciteit gecompenseerd met loonkostensubsidie en begeleiding. De subsidie en de begeleidingsintensiteit verschillen per deelnemer, maar is altijd op maat. Ook de werkgever begeleiden wij in het organiseren van de werkplek en administratieve  zaken.

Werkgevers zijn vaak enthousiast over deze werknemers, omdat de motivatie om te werken groot is en zij een positieve bijdrage leveren aan de cultuur en ook de resultaten van het bedrijf.

Begeleiding vindt plaats middels gesprekken bij Reax, bij instanties en op de werkvloer zelf.

     Bezoekadres
     Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden

     Postadres
     Slotleane 3a, 9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid