In 1988 is Sieb Louwsma gestart met Louwsma & Partners organisatieadviseurs en heeft daarmee de basis gelegd van de huidige Louwsma Beheer Groep. Louwsma & Partners heeft inmiddels een groot aantal bedrijven en organisaties van advies gediend en heeft interim management verzorgd. Veel bedrijven die in zwaar weer verzeild waren geraakt zijn op die manier er weer bovenop gekomen.

Eind negentiger jaren werd het eerste bedrijf overgenomen: Traject BV. Daarna heeft de LBG een gestage groei doorgemaakt: nieuwe bedrijven zijn opgezet en andere bedrijven zijn overgenomen. 

De LBG is uitgegroeid tot een holding bestaande uit 6 divisie's, te weten:

Divisie 'Activering'
- Re-integratie voor gemeenten en UWV;
- 2de spoor trajecten voor bedrijven en verzekerings-maatschappijen;
- outplacement;
- jobcoaching;
- inburgering;
WerkKans.

Traject BV, Eye4Work Makelaars in Werk, Reax, Stavoor en Psychologisch Adviesbureau Heller.

Divisie 'Flexarbeid'
- Uitzenden;
- detachering;
- payrolling;
- 500 – 600 verloningen per maand.

Noord Uitzendbureau.

Divisie 'Financieel Management'
- Subsidie-management;
- project- en financieel management;
- organisatieadvies & ondersteuning.

HPB Diensten.

Divisie 'Zorg'
- Fysiotherapie in sport-, fitness- en gezondheidscentra en reguliere praktijken;
- 25 vestigingen in Nederland;
- 1e en 2e lijns GGZ zorg.

Mea Fysio, Psychologisch Adviesbureau Heller, Heller GGZ.

Divisie ‘Training & Advies’
- Training&advies medezeggenschap;
- leergangen opleidingen ambtelijk secretarissen;
- Pensioen in Zicht;
- anti agressie trainingen;
- overige trainingen en opleidingen.

Stavoor.

Divisie ‘Techniek’
- Besturingssystemen afsluiters;
- wereldwijde markt;
- Europees netwerk van dealers.

Sitomatic Process Technology.

De LBG heeft kantoren in Franeker, Leeuwarden, Drachten, Leek en Den Haag. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bakkeveen. Vanuit het hoofdkantoor in Bakkeveen werkt een team van professionals (personeelsfunctionarissen, financieel medewerkers, staf en directie) voor al onze bedrijven. De medewerkers van de LBG hebben derhalve op alle terreinen een uitgebreide ervaring of het nu gaat om uitzenden, payrolling, reïntegratie of fysiotherapie. Door deze werkwijze kunnen wij de overhead laag houden en kunnen wij dit gegeven vertalen in scherpe tarieven voor onze klanten.                          

           

   

     Slotleane 3A
     9243 SK Bakkeveen

     (T) 0516 54 20 04
     (F) 0516 54 10 95
     (E) info@lbgroep.nl     

 

     Onze keurmerken

                   

     Downloads

     Privacy
     Klachten 
     Duurzame inzetbaarheid